LÄHTEET

Huotari, P., Aunio, M., Paavola, L. & Kallio J. 2019. Passiivisesti vietetty ruutuaika ja sen sisällölliset muutokset sekä yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen 7. luokalta 9. luokalle. Liikunta & Tiede 56 (2–3), 84–89. Viitattu 25.9.2020. https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_2-3_19_tutkimusartikkeli-huotari_lowres.pdf

Hänninen, O., Koskelo, R., Kankaanpää, M. & Airaksinen, O. 2005. Ergonomia terveydenhuollossa. Alaraajat, erityisesti verenkierto. Hämeenlinna: Karisto Oy:n kirjapaino

Järviseudun ammatti-instituutti. Viitattu 6.9.2020. http://www.esportkoulu.fi/#

Kenttämaa, J. 2017. E-urheilijalta vaaditaan kovaa kuntoa – laiska nörtti ei lajissa pärjää. Viitattu 19.9.2020. https://yle.fi/uutiset/3-9494269

Kokko, S. & Martin, L. (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja. 2019:1. Viitattu 25.9.2020. https://www.jyu.fi/sport/vln_liitu-raportti_web_28012019-1.pdf

Kokkonen, A.2016. Liikunnantunneista tulee kivempia jos itse saa vaikuttaa niihin. Viitattu 21.09.2020. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49889/URN:NBN:fi:jyu-201605232665.pdf?sequence=1

Leskinen, M. 2019. E-urheilija treenaa lajiaan enemmän kuin huippujuoksija – vertasimme pelaajan ja pikajuoksijan treenirutiineja. Viitattu 19.9.2020. https://yle.fi/urheilu/3-11135786

Meriläinen, M. 28.10.2019. Pelaamisen hyödyt. Mannergeimin lastensuojeluliitto. Viitattu 23.9.2020. https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/digitaalinen-pelaaminen/pelaamisen-hyodyt/

Myllyaho, M. 31.1.2018. Osa suomalaislapsista on niin heikkokuntoisia, että pelkkä kuntotestien yrittäminen on vaikeaa – ”Tulokset ovat huolestuttavia”. Viitattu 25.9.2020. https://yle.fi/urheilu/3-10047809

Opintopolku. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Liikunta. Viitattu 20.9.2020. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/sisallot/530525

Pelikasvattajan käsikirja 2. Viitattu 19.9.2020. https://pelikasvatus.fi/pelikasvattajankasikirja2.pdf

Pesola, A. 2015. Voiko toimistotyötä tehdä muutenkin kuin istuen? Toimiiko istuma-seisoma-työpiste istumisen terveyshaittojen torjumisessa? Suomen työterveyslääkäriyhdistys r.y. Viitattu 18.09.2020. http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl01354

Rautio, M. 31.1.2019. Lasten liikuntatutkimus paljastaa, että liikunta ei kiinnosta lapsia – Professori: ”Jotain kummallista on käynnissä”. Yle Uutiset. Viitattu 25.9.2020. https://yle.fi/uutiset/3-10622417

Tuusulan lukio. Tuusulan lukio-Kellokoski. Viitattu 5.9.2020. https://web.tuusula.fi/tuusulanlukio/index.tmpl?sivu_id=3049

UKK-instituutti. 2018. Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Viitattu 18.09.2020.  https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumattomuus/liiallisen-paikallaanolon-haittoja

Yrjänäinen, S., Parviainen, J. & Lakervi, H. 2014. Opettaja ja älykäs valo- ja ääniteknologia liikuntatunnilla. Liikuntapedagogisia näkökulmia Valopeliin. Teoksessa Krokfors, L., Kangas, M. & Kopisto, K. (toim.). Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino, 168—190.