AVAA SILMÄSI

Nuorten liikkumattomuudesta on syytä olla huolissaan.

Me kaikki elämme yhä enemmän digitaalisessa maailmassa. Ylläpidämme ihmissuhteita sosiaalisessa mediassa, viihdytämme itseämme älypuhelimen loppumattomilla sovelluksilla, etsimme tietoa ehtymättömästä internetistä ja pelaamme virtuaalipelejä.

Huolestuttava suunta

Verkossa pelaaminen koskee suurta osaa ala- ja yläkouluikäisiä lapsia ja nuoria, eikä tule vähenemään. Tutkimuksessa (Huotarin, Aunio, Paavolan & Kallion (2019, 87)) selvitettiin 7- ja 9-luokkalaisten tyttöjen ja poikien käyttämää ruutuaikaa. Tutkimuksen mukaan 9-luokkalaiset pojat pelaavat keskimäärin 2,65 tuntia päivässä viikonloppuna. On siis iso joukko lapsia ja nuoria, jotka pelaavat huomattavasti enemmän päivittäin myös arkisin.

Nuorten päivittäisen ruutuajan kasvaessa istuminen lisääntyy ja fyysinen liikkuminen vähenee. Esimerkiksi Yle uutisoi huolestuttavia tuloksia Liitu –tutkimuksesta. Sen mukaan vain 32% lapsista liikkui suositusten mukaisen määrän (Rautio 2019). Myllyaho taas kertoo koululaisten vuosittaisten kuntotestien huonoista tuloksista (Myllyaho 2018).

Näillä kehityssuunnilla voi olla pitkällä tähtäimellä kohtalokkaita seurauksia nuorten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Voimmeko me tehdä jotain?

Pelaamisen mahdollisuudet

Virtuaalipelaamisen huiput ja ammattimaisesti pelaavat ovat ymmärtäneet liikkumisen ja fyysisen oheisharjoittelun hyödyt pelisuoritukselle. Miksei siis harrastepelaajakin voisi yhtä lailla motivoitua harjoittelemaan kohentaakseen pelituloksiaan?

Pelaamiseen liittyy myös paljon positiivisia puolia, jotka usein jäävät negatiivisten asioiden varjoon. Pelaaminen on tänä päivänä parhaimillaan sosiaalista ja opettavaistakin. Suosittuja nuorten pelejä, kuten Minecraft, käytetään paljon myös opettamisen apuvälineinä.

On aika katsoa eteenpäin ja pohtia yhdessä ratkaisua. Miten meidän nuoret pelaajalupaukset ja harrastelijapelaajat voisivat saada tasapainoisen arjen? Kuinka intohimoiseen pelaamisen kulttuuriin sisäänajettaisiin myös ajatus hyvinvoinnista?

LUE MYÖS:

Pelaamisen positiiviset vaikutukset

LIIKKUMATON NUORI

Videopelien pelaaminen harrastuksena on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti erityisesti nuorten keskuudessa. Tutkimusten mukaan 59% kaikista amerikkalaisista pelaa, ja 48% eurooppalaisista on ainakin pelannut videopelejä. Nuorten amerikkalaisten keskuudessa tehdyn selvityksen mukaan jopa 97% 12-17-vuotiasta pelaa videopelejä säännöllisesti.

Nuoret liikkuvat koulussa vähän eikä liikuntatunneilla kiinnitetä huomiota systemaattisesti nivelten liikkuvuuksien ylläpitoon. Myös vapaa-ajan liikunta on vähentynyt ruutuajan kasvaessa. Jo murrosikäisillä nuorilla esiintyy jäykkyyttä raajojen lihaksissa sekä liikerajoituksia selkärangan alueella. Nuorten olisi hyvä muistaa tunnin sääntö, jonka mukaan paikallaan ei pitäisi istua yli yhtä tuntia kerrallaan (UKK-instituutti 2015).

Tauottamisesta ensiapua

Pelaamisen säännöllisellä tauottamisella mahdollistetaan alaraajojen lihaspumppujen normaalitoiminta. Pelaamisen aikana jalkojen tulisi ylettää maahan, jolloin jalkaterien pumppauksella saadaan tuotettua aktiivista lihastoimintaa. Tauon aikana seisomaan nousu vapauttaa veri- ja imusuoniston normaalin toiminnan ja lihaspumput käynnistyvät täysin (Hänninen, Koskelo, Kankaanpää & Airaksinen 2005, 38–40.).

Liikkumattomuus on kansainvälinen ongelma sekä lapsilla että aikuisilla. Pelaajalla istumista tulee helposti putkeen, jos taukoihin ei erikseen kiinnitä huomiota.  Istumisella on todettu olevan muista tekijöistä riippumattomasti haittaa terveydelle (UKK-Instituutti 2015).

Pitkäaikainen istuminen on useissa tutkimuksissa voitu yhdistää moniin terveyshaittoihin, joihin lukeutuvat muun muassa tyypin 2-diabetes, sydän- ja verisuonitaudit sekä metabolinen oireyhtymä. Istumisen tauottamisella voidaan näihin vaikuttaa, sillä pelkästään jo seisomaan noustessa suurten lihasryhmien aktiivisuus nousee arviolta 200%, energiankulutus noin 13% ja insuliinisensitiivisyys kasvaa. Pitkäaikaisella seisomisellakin on yhteys tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Suositeltavaa olisikin tauottaa istumista seisomisella ja seisomista istumisella (Pesola 2015.)

OLETKO VAIKUTTAJA?

Oletko ope, liikkamaikka, erkka, äippä, fatsi, ohjaaja, erkka, reksi tai valkku?

Oletko tubettaja, hypettäjä, kokenut pelaaja, mediapersoona tai muu vaikuttaja?

Oletko työssäsi tai vapaa-ajalla sellaisessa roolissa, että kohtaat ja vaikutat lapsiin ja nuoriin? Oletko tietoinen mahdollisuudestasi vaikuttaa virtuaalipelaaviin lapsiin ja nuoriin?

Positiivisen vaikuttamisen ei tarvitse olla suurieleistä. Monesti riittää, että asian ottaa puheeksi. Tuo ehkä esille uuden näkökulman katsoa pelaamista ja pelaavia nuoria. Ehkä voi pyrkiä itsekin katsomaan ’suurta pahaa pelaamista’ vähän eri vinkkelistä ja huomaamaan myös sen positiiviset vaikutukset nuorissa?

VIRTUAALIPELAAJAT LIIKKEELLE -haaste

Sinä opettaja tai liikunnanopettaja!

Haastamme sinut liikuttamaan virtuaalipelaavia lapsia ja nuoria.

Sinulla on osaaminen ja ammattitaito leipoa tästä haasteesta jotain herkullista. Sinä tiedät keinot ja kanavat, tunnet oppilaasi ja tunnet työsi. Juuri sinä olet se, joka voi vaikuttaa. Ja siksi sinun tulee vaikuttaa.

Tiesitkö, että…

Ammattioppilaitokset ja urheiluseurat ovat jo heränneet virtuaalipelaamisen merkitykseen tarjoamalla esimerkiksi kokonaisia opintolinjoja pelaajille? Tutustu esimerkiksi Tuusulan lukio ja Järviseudun ammatti-instituutti (https://web.tuusula.fi/tuusulanlukio/index.tmpl?sivu_id=3049, http://www.esportkoulu.fi/#).

Sinun vuorosi

Seuraava askel on ottaa kestävän pelaamisen teemat esille tehokkaammin myös peruskoulussa. Tarkoituksemme ei ole lietsoa nuoren peliaddiktiota, vaan edistää tasapainoista ja liikunnallista arkea, johon pelaaminen kuuluu yhtenä osana.

Voisiko teidän koulu tarjota valinnaisaineen, yksittäisen kurssin tai koulun jälkeistä kerhotoimintaa pelaajille?

Voidaanko teidän koululla toteuttaa pelaajia motivoivaa matalan kynnyksen toimintaa, jossa pelataan yhdessä ja huolehditaan ohjatusti tauoista, venytyksistä ja oheisliikunnasta?

Voidaanko koululle kutsua pelaajavaikuttaja kertomaan esimerkillään liikunnan merkityksestä hänen omalle pelaamiselleen?

LUE MYÖS: Mitä voit tehdä?

MITÄ VOIT TEHDÄ?

Tiedät itse parhaiten, kuinka voit oman vaikuttajaroolisi kautta liikuttaa virtuaalipelaavia lapsia ja nuoria. Tässä muutamia ideoita suunnittelun tueksi:

#1 Valinnaisaine alakouluun ja yläkouluun.
#2 Kerhotoimintaa alakouluun ja yläkouluun.

#3 Aktiivisuuskortit tai treenipäiväkirjat , yksilö- tai ryhmätasolla.
#4 Pelaamista tukevan taukojumpan, liikkuvuusharjoitusten, lihaskunnon ja täsmävenytysten harjoittelu yhdessä ja siitä muistuttaminen kotioloissa.
#5 Pelaajan tavoitteiden asettaminen ja läpikäynti opettajan kanssa.
#6 Oman lajin tai liikkumistavan löytämiseen kannustavat matalan kynnyksen kokeilut.

Mikä on olennaista?

  1. Ota aiheeksi kestävän pelaamisen teemat!
  2. Löydä matalan kynnyksen liikuntatapoja, joilla on merkitystä pelaajalle.
  3. Käsittele liikuntaa innostavasti ja kannustavasti.
  4. Iloitkaa onnistumisista, joita seuraa aktivoidulla keholla pelaamisesta!
  5. Käsitelkää pelaamista positiivisessa valossa!

”Sä voit olla ’se tyyppi’, joka vaikutti ’siihen nuoreen’.
Siihen, joka pysyikin pinnalla.”